Aktuális Projekt


 

GINOP-5.2.2-14-2015-00015

 „Segítünk indítani!” – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Magyarországi Régióban

 

Projekt támogatás összege: 192.499.990,- Ft, támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.07.31.

 

Projekt kedvezményezettje:

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Projekt konzorcium tagjai:

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

 

Projekt tartalma:

A program célja, hogy az Ifjúsági Garancia Programhoz kapcsolódóan elősegítse az életképes ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró fiatalok (18-30 év közötti, elsősorban álláskeresők) által indított vállalkozások létrejöttét Magyarország területén.

A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy olyan egyéni és mikro-vállalkozások jöjjenek létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a vállalkozásuk fenntartó, eredményes, hatékony és szabályszerű működéséhez.

A fiatal vállalkozók olyan támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését.

A program célcsoportja vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező, új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. A célcsoport legalább 20%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.


Feltételek:

A célcsoport tagok az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai kell, hogy legyenek (olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik).

A pályázat keretében azzal a fiatallal történik meg a támogatási szerződés aláírása, aki legalább egy hónapja álláskereső.

 

A pályázati konstrukció keretében megvalósításra kerülő fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg:

 

Első komponens:

fiatalok toborzása, tájékoztatása, informálása,

kompetenciamérés, motiváció és alkalmasság vizsgálata,

a bevont fiatalok általános vállalkozási és kompetenciafejlesztő képzéseinek lebonyolítása,

üzleti terv (egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható, kettő vagy annál fő közös társas vállalkozásnál egy közös üzleti terv elkészítése szükséges) megalkotását elősegítő tanácsadás,

vállalkozásindítással kapcsolatos speciális tanácsadás,

előzetes üzleti tervek áttekintése, ellenőrzése, hiánypótlása/javíttatása,

folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás. 

 

Második komponens:

A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra, (a jóváhagyott üzleti terveket rangsorolni szükséges annak elkerülése érdekében, hogy a támogatási keretet túlpályázzák, maximum 10%-kal lehet nagyobb a jóváhagyott üzleti tervek száma a rendelkezésre álló forrás alapján). Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.

Folyamatos, az egyéni igényeket figyelembe vevő mentori támogatás, monitoring tevékenység.

 


A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3.000.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek 90%-os támogatási intenzitással, 10% önrész mellett.

A Programot végrehajtó tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére, utógondozására.

 

 

 

Regisztráció, további információ:http://www.eszakmagyar.mva.hu/

Facebook oldal:https://www.facebook.com/eszakmagyar.mva

 

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Projekt címe:Abaúji Civilek Háza korszerűsítése”

Azonosító szám: 1774980835

Projekt időszaka: 2017.09.01.- 2019.06.30.

Támogatás összege: 41.723.845 Ft,-

Támogatás intenzitása: 95 %

Épület felújítási tevékenységek:

  • Egyedi méretű homlokzati nyílászárók cseréje
  • Épület felújítása és energetikai korszerűsítése
  • Napelem elhelyezése és kiépítése
  • Tetőszerkezet felújítása és cseréje
  • Elektromos munkák
  • Épületgépészeti munkák

 

 

 

      

 

 

 

 

 

© Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség